[Rozmiar: 20567 bajtów]

Skrzyżowanie ulic Jachowicza i BielskiejTyp: Skrzyżowanie z wyspą rozdzielającą (kanalizującą ruch)
czyli skrzyżowanie ulic posiadających wyspy rozdzielające na odcinkach przyległych do skrzyżowania.
Zasady pierwszeństwa:
1)Sygnalizacja świetlna
2)Znaki drogowe przy niedziałającej sygnalizacji

Słowa kluczowe: wyspa rozdzielająca, sygnalizacja świetlna S-1, znak D-1, znak A-7

Informacje ogólne

Skrzyżowanie to znajduje się w ścisłym centrum Płocka i choć nie często występuje podczas egzaminów na prawo jazdy, zdecydowanie warto poznać sposób postępowania w tego typu miejscach.
Na skrzyżowaniu funkcjonuje sygnalizacja świetlna, sytuacje gdy nie działa są niezwykle rzadkie. W sytuacji gdy sygnalizacja nie działa należy stosować się do znaków pionowych regulujących pierwszeństwo przejazdu i występujących z nimi znaków poziomych. Obecność wysp rozdzielających wymusza "skośne" ustawienie pojazdy przy skręcie w lewo, ale o tym już poniżej.Pojazd skręcający w lewo z ulicy Jachowicza w Bielską. Wyspy kanalizujące wymuszają ustawienie pojazdu "pod skosem". Jest to niezbędne do właściwej obserwacji sytuacji.Właściwy tor jazdy powinien umożliwić jadącym w lewo z przeciwka, swobodne wyminięcie z prawej strony naszego pojazdu (tak jak uczynił to pojazd czarny). Dodatkowo, miejsce zatrzymania nie może utrudniać przejazdu pojazdom jadącym na wprost.Opis miejsca

To skrzyżowanie jest typowym przykładem miejsca gdzie wloty zostały skanalizowane. Oznacza to, że dwa przeciwne kierunku ruchu są rozdzielone przy pomocy specjalnych wysp. Wyspy te wymuszają odpowiedni sposób ustawienia na środku skrzyżowania jeśli zamierzamy skręcić w lewo, a istnieje konieczność ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku ruchu. Tak jak zostało to przedstawione na animacji, należy nieco zakrzywić tor jazdy pojazdu (patrz niebieska strzałka), ustawiając się należy pozostawić pół powierzchni skrzyżowania dla kierującego nadjeżdżającego z przeciwka (pojazd szary), który również skręca w lewo.
Pojazdy skręcające w lewo ustawiają się tak aby ich tory jazdy były bezkolizyjne, tj. wymijają się (przejeżdżają obok siebie) prawymi stronami pojazdów. Tą zasadę należy stosować zawsze gdy tylko geometria skrzyżowania na to pozwala.
Na wielu tego typu skrzyżowaniach spotkamy znaki C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku), ustawione są one zawsze na wyspie rozdzielającej. Ułatwiają one orientację na rozległej powierzchni skrzyżowania, w dziedzinie decyzji o wyborze kształtu toru po którym poruszać się będzie pojazd oraz pozycji i miejsca zatrzymania.Z Jachowicza w lewo, w Bielską

Warto zwrócić uwagę na miejsce ustawienia, również w kontekście konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdom nadjeżającym z naprzeciwka. Miejsce to powinno umożliwiać obserwacje pojazdów jadących z przeciwka ale równocześnie umożliwiać im swobodny przejazd (migająca żółta linia). Przekroczenie tej "wirtualnej" linii spowoduje niechybnie zmuszenie aut jadących z przeciwka do hamowania, lub zmiany toru jazdy co będzie poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.Właściwe opuszczenie skrzyżowania

Jak zostało wspomniane skrzyżowanie to wyposażone jest w sygnalizację świetlną. Będąc już na środku skrzyżowania sygnalizator pozostaje daleko za pojazdem i nie ma możliwości obserwacji aktualnie nadawanego sygnału. Z drugiej strony jednak, znajdując się na środku skrzyżowania nie można dopuścić do sytuacji gdy nastąpi "przegapienie" momentu zmiany sygnału świetlnego. Jak więc poradzić sobie w takiej sytuacji?
Po pierwsze, po zatrzymaniu się na środku skrzyżowania, należy bardzo uważnie obserwować ruch pojazdów z przeciwka. Pojazdy te mają dokładnie taki sam sygnał na sygnalizacji jak my. Jeśli jadący z przeciwka pojazd (w tym wypadku auto żółte) zatrzymuje się należy natychmiast uciekać, gdyż nastąpiła właśnie zmiana nadawanego sygnału.
Jeśli tylko widoczność na to pozwala, warto również zerkać na sygnalizację świetlną znajdującą się na przejściach dla pieszych, równoległych do jezdni z której skręcamy. Migający sygnał zielony dla pieszych (patrz animacja) jest zwiastunem mającej zaraz nastąpić zmiany sygnału również dla pojazdów, tym uważniej trzeba wypatrywać możliwości ucieczki ze skrzyżowania.
Podsumowując, w chwili gdy nadarza się okazja, należy sprawnie opuścić środek skrzyżowania. Co może zdarzyć się jeśli się nie uda? O tym w opisie kolejnej sytuacji, poniżej.Niewłaściwe opuszczenie skrzyżowania

W tej sytuacji kierujący czerwonym autem nie potrafi właściwie ocenić sytuacji na skrzyżowaniu i pozostaje na nim zbyt długo. Ważnym sygnałem, niedostrzeżonym przez kierującego tym pojazdem jest ruch żółtego pojazdu, który zamiast wjechać na skrzyżowanie zatrzymuje się przed sygnalizatorem. Dla kierującego, który znajduje się na środku skrzyżowania powinien być to jasny sygnał, że nastąpiła lub za chwilę nastąpi zmiana nadawanych sygnałów i jest to OSTATNIA chwila aby bezpiecznie opuścić skrzyżowanie. Najbardziej istotne są więc obserwacja ruchu pojazdów nadjeżdżających z przeciwka, szybkie podejmowanie decyzji i sposób ich realizacji. Kierujący pojazdem w takiej sytuacji musi być przygotowany do niezwłocznego opuszczenia skrzyżowania natychmiast po zaistnieniu sprzyjających warunków (wybrany pierwszy bieg, prawa noga przygotowana do natychmiastowego przełożenia z pedału hamulca na pedał przyśpieszenia [gazu]).
Skutkiem tego nieodpowiedniego zachowania jest utrudnienie ruchu lub stworzenie zagrożenia wobec niebieskiego pojazdu. Do zaistnienia zagrożenia w przedstawionej sytuacji przyczyniają się także zachowania kierującego pojazdem niebieskim, który wjeżdżają za sygnalizator nadający sygnał zielony mimo istnienia realnej przeszkody na skrzyżowaniu.
Podczas egzaminu na prawo jazdy, taka sytuacja na pewno będzie skutkować negatywną oceną wykonania zadania, a może nawet doprowadzić do jego przerwania.