[Rozmiar: 20567 bajtów]

Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Szarych Szeregów, okolice galerii Mazovia


Typ: Skrzyżowanie z drogą dwujezdniową, typowe
Zasady pierwszeństwa:
1)Znaki drogowe określające pierwszeństwo

Słowa kluczowe:droga dwujezdniowa, znak D-1, znak A-7
Informacje ogólne

Skrzyżowanie to jest miejscem dość skomplikowanym, trudnym do zapamiętania i zrozumienia przy pierwszym kontakcie z nim. Największym kłopotem jest fakt, że wyjeżdżając od strony galerii Mazovia, kierujący pokonuje dwie jezdnie i łatwo o pogubienie się w obowiązującej tam organizacji ruchu, szczególnie gdy oznakowanie poziome jest już wytarte i nieczytelne..
Dodatkowym kłopotem jest wielka nieregularność natężenia ruchu występującego w tym miejscu. Spodowowane jest to faktem, iż strumień pojazdów którym należy ustąpić pierwszeństwa jest zależny od sygnalizacji świetlnej na sąsiednich skrzyżowaniach. Nie należy więc nadmiernie denerwować się, że oczekiwanie na przejazd trwa dłuższy czas. Zazwyczaj po chwili skrzyżowanie całkowicie się oczyści z pojazdów, gdy na sąsiednich skrzyżowaniach zapali się sygnał czerwony
Bliskość galerii handlowej powoduje, że w niektórych okresach roku, w tym miejscu natężenie ruchu jest bardzo duże.Opis miejsca

Jeśli kierujący wyjeżdża w pobliskiego osiedla, napotyka znak ustąp pierwszeństwa wraz z tabliczką T7-c, wskazującym rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem, które mają kierujący jadący do i z galerii Mazovia. Po pokonaniu tego skrzyżowania, kierujący dojeżdża do kolejnego, już z drogą dwujezdniową. Znakowi ustąp pierwszeństwa towarzyszy linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów, znajdująca się za przejściem dla pieszych. Po ewentualnym przepuszczeniu pojazdów przed pierwszą jezdnią, można wjechać na środek skrzyżowania, w przestrzeń między liniami i tam ewentualnie przepuścić pojazdy jadące po drugiej jezdni.Do miejsc w których istnieje ryzyko, iż będziemy zmuszeni ustąpić pierwszeństwo należy podjeżdżać bardzo powoli, w razie problemów z właściwą obserwacją można się zatrzymać we wskazanych miejscach.
Wyjazd od strony Mazovii

Przekładając powyższy opis na sytuację rzeczywistą, w której na naszym torze jazdy pojawiają się inne pojazdy otrzymujemy sytuację widoczną na animacji. Warto zwrócić szczególną uwagę na podświetlające się linie, wskazujące miejsca w których należy zatrzymać pojazd, jeśli istnieje konieczność ustąpienia pierwszeństwa. Ewentualne błędy, mogą okazać się w tym wypadku bardzo kosztowne. Wyjechanie zbyt głęboko, poza linię (P-13) - warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów (miga na żółto na animacji) - spowoduje zablokowanie możliwości wjazdu w kierunku galerii Mazovia dla innych kierujących (tak, jak porusza się pojazd niebieski). Z podobnie duża uwagą należy podjeść do fragmentu znajdującego się między jezdniami, które jest ograniczone kolejnymi (migającymi na żółto na animacji) liniami. Wjazd zbyt płytko zablokuje ruch pojazdów na pierwszej jezdni, wjazd zbyt głęboko utrudni ruch pojazdom poruszającym się po jezdni drugiej.

Zatrzymując się w celu ustąpienia, zarówno przed pierwszą jak i drugą jezdnią, należy bardzo precyzyjnie wybrać miejsce zatrzymania. Nawet niewielka niedokładność może skończyć się nieustąpieniem pierwszeństwa!

Wjazd w kierunku Mazovii

Wjazd z ulicy Armii Krajowej w stronę galerii Mazovia teoretycznie nie wydaje się trudnym manewrem. Niestety, duża ilość oznakowania poziomego - dodatkowo w niektórych częściach roku - wytartego i nieczytelnego, powoduje iż łatwo o pomyłkę i wjazd "pod prąd".

Nieprawidłowy wjazd w kierunku galerii

Nieczytelne oznakowanie poziome, pośpiech i brak właściwej orientacji na skrzyżowaniu może zakończyć się błędem, takim jak ten widoczny na animacji. Aby właściwie zjechać ze skrzyżowania należy przejechać przez linię jednostronnie przekraczalną. Wielu kursantów stara się ominąć tę linię z jej lewej strony co skutkuje wjechaniem na pas ruchu przewidziany do ruchu pojazdów jadących z przeciwka. Należy pamiętać, że linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach jazdy - dlatego zawsze musimy znajdować się po jej prawej stronie!