[Rozmiar: 20567 bajtów]

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i KochanowskiegoTyp: Skrzyżowanie typowe
Zasady pierwszeństwa:
1)Sygnalizacja świetlna
2)Znaki drogowe przy niedziałającej sygnalizacji

Słowa kluczowe: sygnalizacja świetlna S-2, znak D-1, znak A-7

Informacje ogólne

Skrzyżowanie to może służyć jako modelowy przykład skrzyżowania, które na potrzeby tej prezentacji nazywamy "typowym". Na skrzyżowaniach tego typu, przeciwne kierunki ruchu oddziela najczęściej podwójna linia ciągła choć nawet jej brak nie zmienia sposobu postępowania kierującego. Tego typu skrzyżowania stanowią zdecydowaną większość skrzyżowań napotykanych na drogach, więc może stanowić swoisty punkt odniesienia dla wielu innych miejsc tego samego typu. Skrzyżowanie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Szerokość jezdni ulicy Mickiewicza sprawia, że na połowie jej szerokości mogą obok siebie jechać dwa samochody osobowe.Wykonując lewoskręt, należy ustawić pojazd możliwie blisko środka jezdni - umożliwi to kierującym jadącym na wprost swobodne omijanie. Nieprecyzyjne ustawienie, powodujące zablokowanie przejazdu pojazdów jadących na wprost, będzie na egzaminie traktowane jako błąd.Jak doskonale widać, jeśli kierujący skręcający w lewo (bordowa Skoda) ustawi się możliwie blisko środka jezdni, kierujący poruszający się na wprost nie będą mieć kłopotów z kontynuowaniem jazdy.Opis miejsca

Osoba przystępująca do manewru skrętu w lewo w pierwszej kolejności powinna zadbać o prawidłowe ustawienie się co wiąże się z koniecznością zbliżenia się do środka jezdni. W tym celu po wykluczeniu (poprzez obserwację w lusterkach zewnętrznych i wewnętrznym) możliwości spowodowania zagrożenia, należy obrać właściwy tor jazdy.

Ważne aby przesunięcie w szerokości jezdni do jej środka odbyło się dynamicznie (oczywiście w sposób dostosowany do sytuacji na drodze), w ten sposób można zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji utrudnienia ruchu innym. Przykład prawidłowego zachowania obrazuje ruch czerwonego pojazdu na animacji [1/4].
Ustawienie pojazdu możliwie blisko środka jezdni umożliwi innym kierującym (jadącym na wprost już w prawo) swobodne omijanie.

Jeśli istnieje konieczność ustąpienia pierwszeństwa kierującym nadjeżdżającym z przeciwka (w tym wypadku auto szare), należy zatrzymać się możliwie blisko środka jezdni (równolegle z liniami), nie dalej niż na przedłużeniu środka jezdni, na którą wykonywany jest skręt w lewo (linia czerwona przerywana).

Takie ustawienie powoduje, że dwaj kierujący jadący z naprzeciwka, zamierzający skręcić w lewo, pozostawiają dla siebie nie mniej niż pół skrzyżowania na wykonanie skrętu (Patrz animacja nr [2/4]). Dzięki temu ich tory ruchu względem siebie są bezkolizyjne i pojazdy te mijają się prawymi bokami aut.

Należy podkreślić, że przy takiej konstrukcji skrzyżowania nie ma warunków do skośnego ustawienia pojazdu. Jeśli kierujący zmuszony jest zatrzymać się, w celu ustąpienia pierwszeństwa kierującym nadjeżdżającym z przeciwka, należy zatrzymać pojazd prosto, równolegle do osi jezdni. Dodatkowo, należy unikać skręcania kół w lewo przed ruszeniem ze skrzyżowania. Ustawienie równoległe względem osi jezdni warto kontrolować poprzez obserwację lewego lusterka. (Patrz: migająca żółta linia na animacji [1/4])

.

Nieprawidłowe ustawienie

Precyzyjne ustawienie się blisko środka jezdni jest niezwykle istotnym elementem tego manewru. Na załączonej animacji widać co dzieje się gdy kierujący jest "trochę" nieprecyzyjny - zbliżył się do środka, lecz nie na tyle aby umożliwić kierującym poruszającymi się z tego samego kierunku, jadącymi na wprost swobodny przejazd obok jego pojazdu (żółta strzałka). W efekcie pomarańczowy pojazd musi czekać aż skręcający w lewo, pojazd opuści skrzyżowanie. Dodatkowo utrudnione jest opuszczenie skrzyżowania przez pojazd niebieski. W dużym ruchu takie postępowanie może spowodować spory zator.
Podczas egzaminu, taki sposób postępowania będzie niestety oceniony jako błędne wykonanie zadania egzaminacyjnego "wykonanie manewrów; zmiana kierunku jazdy w lewo".Skręt "warunkowy" w prawo

Skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Kochanowskiego to miejsce gdzie wszystkie wloty posiadają sygnalizację świetlną S-2, tj. wyposażoną w dodatkową komorę do wyświetlania strzałki do warunkowego skrętu w prawo. Korzystając ze strzałki do warunkowego skrętu należy bezwzględnie pamiętać o obowiązujących przepisach:

1) Należy zatrzymać się przed sygnalizatorem.
Zatrzymanie musi być "pełne", co oznacza, że nie wystarczy tylko znacząco zwolnić, przejechać powoli itp. Miejsce zatrzymania wyznaczają najczęściej linie przerywane, tuż przed przejściem dla pieszych. Jeśli ich brak, zatrzymanie musi nastąpić przed sygnalizatorem.

2) Należy ustąpić pierwszeństwa pieszym
W chwili gdy na kierunku, w którym się poruszamy ruch jest zamknięty (sygnał czerwony) na poprzecznych przejściach dla pieszych ruch będzie otwarty. Dlatego należy bardzo uważać aby ustąpić pierwszeństwa pieszym w tym miejscu.

3) Należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą poprzeczną
Na drodze poprzecznej ruch jest otwarty, aby być w stanie właściwie obserwować tą drogę, należy "podjechać" do krawędzi jezdni poprzecznej. Gdy sytuacja na to pozwala, bezpiecznie kończymy manewr. Należy pamiętać także o pierwszeństwie zawracających na skrzyżowaniu!