[Rozmiar: 20567 bajtów]

Rondo Wojska Polskiego


Typ: Skrzyżowanie o ruchu okręznym, wyposażone w sygnalizację świetlną
Zasady pierwszeństwa:
1)Sygnalizacja świetlna
2)Znaki drogowe przy niedziałającej sygnalizacji

Słowa kluczowe:sygnalizacja świetlna S-1, znak D-1, znak A-7


Informacje ogólne

Warto zacząć od wyjaśnienia. Potoczna nazwa "rondo" w realiach polskich przepisów to "skrzyżowanie o ruchu okrężnym", dla jasności przekazu, poniższy opis będzie wykorzystywał obie te nazwy zamiennie. Miejsce to od dawna cieszy się złą sławą w Płocku. Mimo, że skrzyżowanie oznakowane jest znakami C-12 (ruch okrężny) jego kształt wielu kierowcom nie przypomina typowego "ronda", stąd w czasach gdy nie działała tu jeszcze sygnalizacja świetlna, wypadki i kolizje były tu nagminne, a skrzyżowanie zapracowało na tytuł "Rondo Dzwon". Mimo iż, od wielu lat w tym miejscu sygnalizacja świetlna działa praktycznie niezawodnie, liczba wypadków w tym miejscu niestety się nie zmniejsza.Ich geneza zaprezentowana została na jednej z poniższych animacji.
Z perspektywy osoby zdobywającej uprawnienia, skrzyżowanie - podobnie jak każde skrzyżowanie z wyspą centralną - dostarcza problemów w zakresie wyboru pasa ruchu podczas jego pokonywania. Również konieczność zajęcia odpowiedniego pasa przed skrzyżowaniem jest kwestią, której nie można pominąć. W przypadku gdy sygnalizacja świetlna nie działa, należy stosować się do oznakowania. Standardowo, dla skrzyżowań o ruchu okrężnym, każdy wlot jest oznakowany znakiem C-12 "ruch okrężny" oraz znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa"Opis miejsca

Na wstępie warto zauważyć, że skrzyżowanie to zdecydowanie odbiega od tego co mogłoby być nazwane typowym o ruchu okrężnym. Jego prawie kwadratowa budowa powoduje, że kierowcy często nie są w ogóle świadomi, iż poruszają się po rondzie. To, przy nieuważnej obserwacji oznakowania może skutkować "wjechaniem pod prąd", po niewłaściwej stronie wyspy centralnej.

Warto zwrócić uwagę, iż mimo umieszczenia na skrzyżowaniu wielu sygnalizatorów, kierowcy często nie wiedzą który ich dotyczy i obserwują je niewłaściwie. To skutkuje wieloma groźnymi sytuacjami. Mimo prób dokładania kolejnych sygnalizatorów przez zarządcę drogi, ta sytuacja niestety się nie zmienia. Warto podkreślić, że na większości naszych animacji, każdy ze wjazdów oznaczony jest - ze względu na kwestie czytelności obrazu - dwoma sygnalizatorami. W sytuacji rzeczywistej kierujący ma do dyspozycji aż cztery sygnalizatory. Oczywiście, te sygnalziatory w każdym momencie nadają ten sam sygnał równocześnie, więc ich brak na naszych animacjach nie jest żadnym problemem.Rondo Wojska Polskiego jest skrzyżowaniem praktycznie idealnie symetrycznym - zarówno pod względem geometrii jak i oznakowania poszczególnych wlotów. Oznacza to, że wszystkie poniższe animacje pozostają aktualnie, niezależnie od której strony wjeżdżamy na to skrzyżowanie.
Zawracanie

Kierujący, który porusza się od strony centrum i zamierza zawrócić w pierwszej kolejności, już podczas zbliżania się do skrzyżowania, powinien zmienić pas ruchu na lewy (oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem). Dojeżdzając do skrzyżowania należy mieć włączony lewy kierunkowskaz (zamiar zmiany kierunku jazdy na rondzie powinien być sygnalizowany tak samo jak na każdym innym skrzyżowaniu).
Po przejechaniu "za wyspę" (nigdy nie wolno wjechać w pierwszą jezdnię, "przed wyspą"), kierujący który zamierza zawrócić, powinien najpierw zająć pas najbliższy wyspie, a następnie, jako że zjeżdża już ze skrzyżowania, ma prawo zająć dowolny pas do jazdy na wprost.
W praktyce szkoleniowo-egzaminacyjnej przyjęło się jednak by zjeżdżając ze skrzyżowania zajmować, podobnie jak na animacji, od razu pas prawy. Ten sposób postępowania jest wygodny i bezpieczny. Natychmiastowe zajęcie pasa prawego ułatwia bowiem wypełnianie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Zajęcie pasa innego niż prawy nie jest błędem, ale będzie skutkowało późniejszą koniecznością zmiany pasa na prawy, co oczywiście wiąże się z ryzykiem popełnienia jakiegoś błędu podczas wykonywania tego manewru. Dojeżdzając do prawej krawędzi, należy oczywiście bacznie obserwować lusterko.

Skręt w lewo

Wykonanie manewru skrętu w lewo, w początkowej fazie, przypomina wykonywanie manewru zawracania - dlatego należy podczas zbliżania się do skrzyżowania, zmienić pas ruchu na lewy (oczywiście z odpowiednim wyprzedzeniem). Jeśli zamierzamy skręcić w lewo, skrzyżowanie opuszcza się jednym wylotem wcześniej niż przy zawracaniu. Dlatego też, po przejechaniu za wyspę centralną zajmujemy pas najdalszy od wyspy centralnej. Włączony wcześniej kierunkowskaz w tym momencie powinien automatycznie się wyłączyć, a kierujący skrzyżowanie opuscić jadąc już na wprost.

Obowiązek jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni oznacza, że do prawej krawędzi należy powrócić możliwie (tak aby było to bezpieczne) szybko. Jeśli więc warunki ruchu (korek, etc) nie pozwalają na to przez dłuższy czas - nie stanowi to błędu!

Prawy kierunkowskaz "zjazdowy" a rondo Wojska Polskiego

Choć nie jest to do końca uregulowane przepisami prawa, istnieje bardzo pożyteczny zwyczaj używania prawego kierunkowskazu przed zjazdem z ronda, na którym brak sygnalizacji świetlnej.
Aby zrozumieć tą kwestię, należy postawić sobie pytanie, po co używany jest ten, nie zapisany w przepisach, kierunkowskaz "zjazdowy". Otóż jego głównym celem jest "pokazanie" kierującym oczekującym na możliwość wjazdu na rondo, iż kierujący używający tego kierunkowskazu będzie opuszczał rondo. W związku z nietypową budową (bardzo szerokie pasy rozdzielające jezdnie) ronda Wojska Polskiego oraz obecności na nim sygnalizacji świetlne, używanie kierunkowskazu w tym miejscu nie ma większego sensu i nie jest praktykowane.
Warto jednak pamiętać, że na innych rondach bez sygnalizacji świetlnej kierunkowskaz "zjazdowy" będzie bardzo przydatny i należy konsekwentnie go wykorzystywać.

SYTUACJA PROBLEMOWA] Skąd tu tyle wypadków?

Skrzyżowanie to cieszy się złą sławą, ale niestety, do większości sytuacji niebezpiecznych dochodzi z winy kierujących, którzy wykazują się niewiedzą oraz niefrasobliwością w obserwowaniu wskazań sygnalizacji świetlnej.
Skrzyżowanie to posiada stosunkowo małą wyspę, stąd jeśli kilka samochodów ustawi się przed sygnałem czerwonym, brakuje miejsca dla innych kierujących, którzy również chcieliby zająć dany pas ruchu.
Jeśli oczekujesz na zwolnienie miejsca do kontynuowania jazdy, tak jak pojazd na animacji, powinieneś obserwować sygnalizację świetlną. Jeśli znajdujesz się przed linią warunkowego zatrzymania p-14 (linia składająca się z prostokątów), ta linia wciąż cię "obowiązuje"!
Niestety, w większości przypadków kierujący są skupieni jedynie na obserwacji pojazdów przed nimi i miejsca, które tworzy się, gdy te pojazdy już ruszą. Przez to nie zauważają tego iż sygnał zmienił się już na czerwony (dokładnie tak jak na animacji). Takie sytuacje skutkują wieloma bardzo groźnymi zdarzeniami na tym skrzyżwoaniu, a podczas egzaminu są przyczyną przerwania go z wynikiem negatywnym.