Sprawdzanie świateł w pojeździe

Informacje ogólne

Po dokonaniu sprawdzenia poziomu jednego z płynów lub sygnału dźwiękowego Twoim następnym krokiem będzie sprawdzenie jednego ze świateł.

Działanie niektórych świateł zależne jest od tzw. włączenia zapłonu (przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji w której zaświecą się kontrolki na desce rozdzielczej ale nie jest włączony silnik). Podczas egzaminu, większość urządzeń rejestrujących rozpoczyna swoją pracę dopiero po przekręceniu kluczyka właśnie w tą pozycję, więc ta czynność najczęściej będzie wykonana za nas.Światła pozycyjne

W Skodzie Fabia występują światła pozycyjne, które spełniają jednocześnie rolę świateł postojowych. Aby włączyć światła pozycyjne, przestaw przełącznik znajdujący się po lewej stronie deski rozdzielczej w pierwszą pozycję, tak jak zostało to pokazane na zdjęciu. Włączenie tych świateł powoduje zaświecenie się dwóch świateł barwy białej z przodu (małe żarówki) oraz dwóch świateł barwy czerwonej z tyłu. Dodatkowo pojawia się podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu. Wewnątrz pojazdu pojawia się podświetlenie deski rozdzielczej.

Podstawa prawna używania tych świateł:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 52.
1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju, jest obowiązany używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.
2. Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szynowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub ładunek, wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światła mijania

Aby włączyć światła mijania, przestaw przełącznik znajdujący się po lewej stronie deski rozdzielczej w drugą pozycję, tak jak zostało to pokazane na zdjęciu. Włączenie tych świateł powoduje zaświecenie się dwóch świateł barwy białej z przodu (duże żarówki). Zwróć uwagę że włączenie świateł mijania wiąże się z "przejściem" przez światła pozycyjne. W związku z czym wraz z włączonymi światłami mijania jednocześnie świecą się światła pozycyjne z przodu i tyłu. Wewnątrz pojazdu, na zestawie wskaźników, pojawi się z jej lewej strony zielony symbol [Rozmiar: 1022 bajtów]. Symbol ten nie świeci się gdy włączone są tylko światła pozycyjne.
Nowe egzemplarze samochodu Skoda Fabia wyposażone są w światła do jazdy dziennej (światła te widoczne są na trzecim zdjęciu). Światła te włączają się automatycznie po włączeniu zapłonu (przekręceniu kluczyka), automatycznie również gasną podczas włączenia świateł pozycyjnych lub mijania. Świateł do jazdy dziennej można używać podczas części praktycznej w ruchu drogowym, ale jedynie w warunkach normalnej (dobrej) przejrzystości powietrza w czasie od świtu do zmierzchu (w ciągu dnia). Jeśli przejrzystość powietrza ulegnie pogorszeniu należy niezwłocznie włączyć świata mijania!

PAMIĘTAJ!
Światła Mijania są tylko z przodu pojazdu i tylko ich działanie sprawdzamy na egzaminie. Świecące się z tyłu światła barwy czerwonej to światła pozycyjne!

Podstawa prawna używania tych świateł:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 51.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światła drogowe

Aby włączyć światła drogowe, musisz najpierw włączyć światła mijania. Dopiero po ich włączeniu pchnij całą dźwignię w stronę przodu auta tak jak zostało to pokazane na obrazku. Włączenie tych świateł powoduje bardzo intensywne świecenie dwóch świateł barwy białej z przodu (duże żarówki, te same co w przypadku świateł mijania). Po lewej stronie zestawu wskaźników pojawia się niebieski symbol wskazujący na włączenie świateł. Z tyłu pojazdu świecić się będą światła pozycyjne. Światła drogowe potocznie nazywane są długimi ze względu na dużo większy zasięg niż światła mijania. Pamiętaj jednak że światła te oślepiają innych użytkowników drogi i należy używać ich rozważnie!

PAMIĘTAJ!
Aby na egzaminie skutecznie włączyć światła drogowe, należy najpierw włączyć światła mijania!

Podstawa prawna używania tych świateł:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 51.
3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie. Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:
1. pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo;
2. do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;
3. pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.


PAMIĘTAJ!
Używaj świateł drogowych tak, aby NIE OŚLEPIAĆ innych uczestników ruchu.

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]
Światła przeciwmgłowe tylne

Aby włączyć światło przeciwmgłowe tylne, musisz najpierw włączyć światła pozycyjne lub mijania.
Następnie można przystąpić do włączania świateł przeciwmgłowych tylnych. W tym celu cały przełącznik należy pociągnąć tak jak zostało to pokazane na zdjęciu:
1) jeżeli pojazd posiada światła przeciwmgłowe przednie (właśnie tak wyposażone są SKODY FABIA wykorzystywane przez WORD Płock), należy pociągnąć dźwignię dwukrotnie (pierwszy ruch spowoduje włączenie tylko świateł przeciwmgłowych przednich),
2) jeżeli pojazd nie posiada świateł przeciwmgłowych przednich, wystarczy to uczynić raz (nie będzie możliwości wykonania drugiego ruchu).
Włączenie tego światła zaowocuje pojawieniem się z tyłu po stronie kierowcy intensywnie świecącego światła barwy czerwonej. W Skodzie Fabia jest tylko JEDNO światło przeciwmgłowe! Na zestawie wskaźników, po lewej stronie pojawi się pomarańczowy symbol włączenia światła przeciwmgłowego . Światło to zamiennie nazywane jest światłem przeciwmgłowym lub przeciwmgielnym.
Pamiętaj o wyłączeniu tego światła przed rozpoczęciem dalszej części egzaminu (z wyjątkiem sytuacji gdy warunki atmosferyczne przemawiają za ich użyciem).

PAMIĘTAJ!
Aby na egzaminie skutecznie włączyć światło przeciwmgłowe, (podobnie jak światła drogowe) należy najpierw włączyć światła pozycyjne lub mijania!

Podstawa prawna używania tych świateł:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 30.
3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.


PAMIĘTAJ!
Świateł przeciwmgłowych tylnych możemy używać tylko w warunkach bardzo słabej widoczności, ograniczonej do nie więcej niż 50m. Używanie tych świateł w normalnych warunkach stanowi wielką uciążliwość dla innych kierujących!

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światło cofania

Aby włączyć światło cofania musimy ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu R. Aby to uczynić ustaw dźwignię w położeniu neutralnym ("luz") po czym wciśnij ją w dół i odepchnij w kierunku lewych drzwi a potem do przody (tak, jak zostało to przedstawione na obrazku). W Skodzie Fabia jest tylko JEDNO światło cofania, po stronie pasażera (dokładnie w przeciwległym krańcu w stosunku do światła przeciwmgłowego tylnego). Światło cofania działa totalnie niezależnie, nie trzeba włączać innych świateł. Podczas egzaminu możesz poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tego światła, jednak w Skodzie Fabia nic nie stoi na przeszkodzie by sprawdzić je samodzielnie.

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światło STOP

Sprawdzenie działania świateł STOP najczęściej wymaga pomocy drugiej osoby. Stosowane na egzaminie przepisy mówią, że prowadzący go egzaminator ma potwierdzić działanie światła zewnętrznego w chwili gdy je włączysz. Aby to uczynić należy wcisnąć pedał hamulca (środkowy pedał), spowoduje to zaświecenie się dwóch świateł barwy czerwonej w głównych kloszach lamp tylnych oraz trzeciego światła STOP na szczycie tylnej szyby.
PAMIĘTAJ! Jeśli musisz sam sprawdzić działanie świateł stopu użyj lustra lub innej powierzchni odbijającej światło.

Światła STOP wskazują na użycie hamulca roboczego.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 19.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:[...]
2. hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;


PAMIĘTAJ!
Twoje bezpodstawne gwałtowne hamowanie może doprowadzić do wypadku!

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światła kierunkowskazów

Sprawdzenie działania świateł kierunkowskazów należy przeprowadzić dwuetapowo. Najpierw należy sprawdzić jeden kierunkowskaz (np. lewy), dopiero później drugi. Włączenie kierunkowskazów odbywa się poprzez przemieszczenie dźwigni w dół (lewy kierunkowskaz) lub w górę (prawy kierunkowskaz) tak jak zostało to przedstawione na zdjęciu. Zwróć uwagę że włączenie jednego kierunkowskazu powoduje włączenie w cyklu migającym trzech świateł: z przodu, tyłu i boku pojazdu. Włączenie kierunkowskazu widoczne jest na tablicy rozdzielczej - pulsować będzie zielona kontrolka ze strzałką wskazującą który kierunkowskaz jest włączony( lub ). Nie można zastąpić sprawdzania kierunkowskazów włączeniem świateł awaryjnych gdyż często są to zupełnie odrębne obwody elektryczne.

WARTO WIEDZIEĆ:
Migający zielony symbol strzałki na desce rozdzielczej której towarzyszy często dźwięk to również kontrolny sygnał działania - wszelkie awarie świateł kierunkowskazów będą uwidoczniały się zmianą częstotliwości pulsowania kontrolki lub dźwięku (kontrolka będzie migać szybciej).


Podstawa prawna używania tych świateł:
Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 22.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]


Światło awaryjne

Włączenie świateł awaryjnych możemy porównać do włączenia obu kierunkowskazów na raz - działać będzie 6 pulsujących świateł, po 2 z przodu, tyłu i po 1 na lewym i prawym przednim błotniku. Aby włączyć światła awaryjne wciśnij czerwony symbol trójkąta na konsoli centralnej. Na desce rozdzielczej pulsować będą dwie zielone kontrolki ze strzałkami( + ), towarzyszyć im będzie dźwięk.

Podstawa prawna używania tych świateł:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym
Art. 50.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
2. na pozostałych drogach twardych:
1. poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
2. na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1. na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
1. włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
2. umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
2. na pozostałych drogach:
1. poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
2. na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.


WAŻNE!
Choć przepisy nic o tym nie mówią, zdarza się że kierowcy używają świateł awaryjnych do ostrzeżenia o nagłym niebezpieczeństwie pojawiającym się na drodze wymagającego zdecydowanego hamowania (podczas poruszania się po drodze poza obszarem zabudowanym w gęstym ruchu).

[Rozmiar: 40006 bajtów]

[Rozmiar: 40006 bajtów]