[Rozmiar: 20567 bajtów]

Lewoskręt (?) koło salonu Volvo, skrzyżowanie ulic Wyszogrodzkiej, Granicznej i Piłsudskiego.


Typ: Skrzyżowanie z wyspą centralną oraz z sygnalizacją świetlną
Zasady pierwszeństwa:
1)Sygnalizacja świetlna
2)Znaki drogowe przy niedziałającej sygnalizacji

Słowa kluczowe:sygnalizacja świetlna S-1, znak D-1, znak A-7
Informacje ogólne

Miejsce to jest wycinkiem większego skrzyżowania, które jest dokładnie omówione w tym dziale: [SKRZYŻOWANIE Z WYSPĄ]
Poniższy opis dotyczy kontrowersji i problemów które na tym skrzyżowaniu pojawiają się podczas pokonywania go od strony ulicy Granicznej.Poruszając się ul. Graniczną od WORD-u w kierunku Podolszyc (na drogowskazie kierunek Warszawa), na wysokości salonu Volvo, na jezdni napotkamy strzałki do jazdy na wprost...


...w dalszej części skrzyżowania te strzałki przechodzą w strzałki do skrętu w lewo. Warto zwrócić uwagę na znak "nakaz skrętu w lewo" który obliguje do włączenia kierunkowskazu!Jazda (Lewoskręt?) w kierunku Podolszyc

Dużym problemem, który pojawia się na egzaminie, jest kwestia niejednoznacznego sposobu wydawania poleceń na tym skrzyżowaniu dla jadących od strony WORD-u w kierunku Podolszyc/nowego mostu etc. Egzaminatorzy są niespójni w swoich komendach, stąd zamiar pokonania skrzyżowania w wyżej wymienionym kierunku może być przez egzaminatora zlecony poleceniem:
- w lewo na skrzyżowaniu
- proszę kierować się na Warszawę (są tam stosowne oznakowania tablicami kierunkowymi - zdjęcie nr 5 we wstępie tego rozdziału)
- lub brakiem polecenia (obecność znaku C-4 powoduje konieczność skrętu w lewo)

Najwięcej kłopotu wzbudza polecenie "w lewo na skrzyżowaniu", gdyż u większości osób zbliżających się do skrzyżowania działa, skądinąd słuszny, automatyzm zajmowania lewego pasa w celu wykonania lewoskrętu (tak jak pojazd czerwony).
Oznakowanie poziome na wlocie skrzyżowania, dopuszcza wykonanie tego manewru z obu pasów (strzałki do jazdy na wprost, przechodzące dopiero w połowie skrzyżowania w strzałki do skrętu w lewo - patrz zdjęcia 5 i 6 we wstępie tego rozdziału). Dlatego na animacji [4/4] zarówno pojazd czerwony jak i pojazd srebrny są ustawione poprawnie do wykonania tego manewru.

Kierujący pojazdem czerwonym musi jednak pamiętać, że znajdzie się na "kursie kolizyjnym" z pojazdem srebrnym, jeśli od razu zdecyduje się na dojazd do prawej krawędzi za skrzyżowaniem.
Jeśli więc, na etapie początkowym, kierujący znajdzie się już na lewym pasie (tak jak pojazd czerwony), musi dochować wszelkiej staranności żeby nie zajechać drogi pojazdowi srebrnemu. Kierującemu pojazdem czerwonym zaleca się więc, wyprostowanie pojazdu po skręcie na pasie lewym i powrót do prawej dopiero po kilku sekundach, gdy upewni się w lusterku, że manewr nie spowoduje nieustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym tak jak pojazd srebrny. Pamiętajmy, że powrót na prawy pas jest obowiązkiem prawnym, ale nie powinniśmy go realizować "za wszelką cenę" - uczyńmy to gdy pas będzie pusty.

Co zrobić by uniknąć tej skomplikowanej sytuacji opisanej powyżej? Jeśli odpowiednio wcześnie uda nam się rozpoznać to miejsce - niezależnie od polecenia - pokonajmy skrzyżowanie pasem prawym (tak jak pojazd srebrny). Staje się ono wówczas zaskakująco łatwe, a postępowanie to nie jest w żaden sposób niezgodne z przepisami czy logiką ruchu drogowego.